FAQs Complain Problems

समाचार

“घ” वर्गको निर्माण व्यावसायीको ईजाजत पत्र प्रदान

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
वैठक वसी निर्णय भए पश्चात १ हप्ता भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको प्राविधिक शाखा
सेवा शुल्क: 
१००००
आवश्यक कागजातहरु: 
 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 • सम्वन्धीत व्यक्तिको ना.प्र.प. को प्रतिलिपि
 • प्राईभेट/पव्लिक लिमिटेड कम्पनी वा साझेदारी फर्मको रुपमा घटीमा १ लाख चालु पूँजि सहितको देखाई उद्योग विभागमा दर्ता भएको प्रमाण पत्रको फोटो कपि
 • कर कार्यालयममा दर्ता/कर चुक्ता भएको प्रमाण पत्र फर्मको नाममा खाता खोली रु १००००० जम्मा भएको भौचर र बैङ्क स्टेटमेन्ट
 • सव.ईन्जिनियर/ईन्जिनियर १ जना कार्यरत भएको सम्झौता पत्र
 • लेखा सम्वन्धी काम गर्ने १ जनाको सम्झौता पत्र
 • प्रशासन सम्वन्धी कार्य गर्ने १ जनाको सम्झौता पत्र
 • तिनै जना कर्मचारीको नागरिकता र योग्यताको प्रमाण पत्रको फोटोकपि
 • उपकरणको नामावली पेश गर्दा उपकरणको स्वामित्वको प्रमाणहरुको प्रमाणित प्रति
 • उपकरण ठीक छ भनि प्रमाणित गर्ने मेकानिकल ईन्जिनियरको योग्यता र नागरिकताको प्रमाण पत्रको फोटोकपि
 • नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग काउन्सिलको सदस्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • देहायको उपकरण हुनु पर्ने
 • क. लेवल मेसिन
 • ख. वाटर पम्प
 • ग. भाईव्रेटर