FAQs Complain Problems

समाचार

विज्ञापन

उधम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (प्राविधिक सहायक, रोजगार शाखा)

करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । (मनोसामाजिक परमर्शकर्ता)

प्राविधिक सहायक प्रारम्भिक सुची प्रकाशन तथा परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना (रोजगार शाखा)

करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि १५ दिने सूचना (संशोधन सहित)

म्याद थप गरिएको सम्बन्धि सूचना

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा (रोजगार शाखा)

रोजगार संयोजक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

अ.न.मि पदको नतिजा प्रकाशन बारे

रोजगार संयोजक उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिएको बारे

Pages