FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. २, शेरा

वडाको जनसंख्या: 
2541
वडाको क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.): 
11.61
वडाको सम्पर्क नम्बर: 
9851043408

महत्वपूर्ण सूचना तथा समाचारहरु

शाखाको नाम विवरण
प्रशासन शाखा बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
शिक्षा शाखा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (सम्बन्धित सामुदायिक विधालय)
प्रशासन शाखा आ.व. २०७८-०७९ को पौष २८ सम्मको प्रगति विवरण
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids (CSGM/NCB/WORKS-14/078-79 and CSGM/NCB/GOODS-02/078-79
प्रशासन शाखा कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण
प्राविधिक शाखा बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा
प्रशासन शाखा चौतारा बजार क्षेत्रमा पार्किंङ्ग स्थलहरुको कर/राजश्व संकलन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना
प्रशासन शाखा विज्ञापन सामग्रीहरुको कर संकलन ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी आसयको सूचना
प्रशासन शाखा कविराज (सहायक पाँचौ) पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
पशु सेवा शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (पशु विमा कार्यक्रम सम्बन्धमा)
प्रशासन शाखा कार्यालय बन्द रहने सूचना !
शिक्षा शाखा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को विद्यालय लेखा परिक्षण सम्बन्धि सूचना
शिक्षा शाखा EMIS अद्याविधिक गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना
शिक्षा शाखा प्रोत्सहन रकम (गोल्डेन ह्याण्डसेक) सम्बन्धमा
प्राविधिक शाखा विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना
प्राविधिक शाखा Invitation of Bid for the Interior Designing Work for Chautara Sangachowkgadhi Municipality Office
सूचना प्रविधि शाखा आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना
रोजगार शाखा स्वरोजगार तथा उद्धम प्रबर्धन कार्यक्रमको प्रस्ताब आव्हानको सूचना
कृषि शाखा प्रस्ताब आव्हान सम्बन्धि सूचना
पशु सेवा शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!!
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for the Procurement of Supply and Delevery of Goods (Gabion Box)
स्वास्थ्य शाखा औषधि तथा औषधि जन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धमा
प्रशासन शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ गरेको कामको विवरण सहित बार्षिक प्रतिवेदन
प्रशासन शाखा रजिस्टर्ड लेखा परिक्षकहरुलाई आसय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि संशोधित सूचना
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझिलिने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना
सूचना प्रविधि शाखा आ.व २०७८-७९ को आय व्ययको अनुमानित विवरण
प्रशासन शाखा कार्यपालिका बैठकमा उपस्थितहुने सम्बन्धमा
आ.व. ०७७-७८ को तेश्रो चौमासिक श्रोतगत बजेट तथा खर्च
प्रशासन शाखा नगर सभामा उपस्थिति सम्बन्धमा (नगर सभा सदस्यज्यूहरु सबै)
प्रशासन शाखा मनोसामाजिक परामर्श संचालन सम्बन्धमा (सामी परियोजना)
कृषि शाखा अनुदान कार्यक्रमको लागि निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना
कृषि शाखा अनुदानमा फलफुलको विरुवा वितरण बारे सूचना
कृषि शाखा सम्पर्क राख्न आउने बारे सूचना (साना सिंचाई तथा पोखरी निर्माण)
कृषि शाखा सम्पर्क राख्न आउने बारे सूचना (साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम
सूचना प्रविधि शाखा कोभिड-१९ सम्बन्धि दैनिक अपडेट
आ.व. ०७७-७८ को दोश्रो चौमासिक श्रोतगत बजेट तथा खर्च
रोजगार शाखा स्वरोजगार तथा उधम प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना
आ.व. ०७७-७८ को प्रथम चौमासिक श्रोतगत बजेट तथा खर्च
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन Account सक्रिय गर्नको लागि वडा सचिबले भर्नुपर्ने फारम
संगठनात्मक स्वरुप