FAQs Complain Problems

अपडेट

आ.व. ०७८-७९

आ.व.०७९/८० को योजना तथा कार्यक्रम सहित शाखा तथा वडागत बजेट विवरण

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अन्तरिक आय ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी आसयको सूचना

चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages