FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७८-७९

विपद पोर्टल विवरण

ग्रामिण पुनर्लाभ परियोजनाको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना पठाइएको सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित वडाहरु)

धानको विउ उत्पादन केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना

स्थानीय विपद् तथा जलवायू उत्थानशील योजना,२०७८

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको संगठनात्मक स्वरुप

मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको सूचना

Invitation for Electronic Bids (CSGM/NCB/WORKS-17-19/078-79)

रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

Pages