FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७८-७९

चौतारा बजार क्षेत्रमा पार्किंङ्ग स्थलहरुको कर/राजश्व संकलन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

विज्ञापन सामग्रीहरुको कर संकलन ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी आसयको सूचना

Invitation for Electronic Bids for Mlangchet Audhogik Gram

कविराज (सहायक पाँचौ) पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (पशु विमा कार्यक्रम सम्बन्धमा)

सूचना। सूचना।। सूचना ।।।

कार्यालय बन्द रहने सूचना !

स्वरोजगार तथा उद्धम प्रवर्द्धन कार्यक्रमको पुन: प्रस्ताव पेश गर्न म्याद थप गरिएको सूचना ।

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।।

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

Pages