FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७८-७९

सेवा प्रवाह स्थगित भएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ।

चिस्यान केन्द्र संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

विज्ञापन सामाग्रीहरुको कर संकलनका लागि आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

सूचना। सूचना।। सूचना ।।।

स्वरोजगार तथा उद्धम प्रवर्द्धन कार्यक्रमको पुन: प्रस्ताव पेश गर्न म्याद थप गरिएको सूचना ।

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।।

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

Pages