FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (घटना दर्ता अपरेटर)

Pop Up

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण नियमावली, २०७७

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत् वितरण गर्ने सम्बन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नामावली नवीकरण सम्बन्धमा

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका कार्यालयको सूचना

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा दोश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु