FAQs Complain Problems

समाचार

वडा संग सम्बन्धि विविध विवरणहरु

विवरण कागजात प्रकाशित मिति
सा.सु.भरपाई २०७५-७६ प्रथम किस्ता वडा नं.१ PDF icon सा.सु.भरपाई २०७५-७६ प्रथम किस्ता वडा नं.१.pdf 1 year 2 weeks ago
भूकम्प पिडित नामावली स्याउले (वडा १) PDF icon भूकम्प पिडित नामावली स्याउले (वडा १).pdf 1 year 2 weeks ago
भूकम्प पिडित नामावली सानोसिरुवारी (वडा ७) PDF icon भूकम्प पिडित नामावली सानोसिरुवारी (वडा ७).pdf 1 year 2 weeks ago
भूकम्प पिडित नामावली साँगाचोक (वडा ११) PDF icon भूकम्प पिडित नामावली साँगाचोक (वडा ११).pdf 1 year 2 weeks ago
भूकम्प पिडित नामावली साँगाचोक (वडा १०) PDF icon भूकम्प पिडित नामावली साँगाचोक (वडा १०).pdf 1 year 2 weeks ago
भूकम्प पिडित नामावली इर्खु (वडा ८) PDF icon भूकम्प पिडित नामावली र्इर्खु (वडा ८).pdf 1 year 2 weeks ago
भूकम्प पिडित नामावली पिपलडाँडा (वडा ६) PDF icon भूकम्प पिडित नामावली पिपलडाँडा (वडा ६).pdf 1 year 2 weeks ago
भूकम्प पिडित नामावली ठूलोसिरूवारी (वडा १४) PDF icon भूकम्प पिडित नामावली ठूलोसिरूवारी (वडा १४).pdf 1 year 2 weeks ago
भूकम्प पिडित नामावली ठूलोसिरूवारी (वडा १३) PDF icon भूकम्प पिडित नामावली ठूलोसिरूवारी (वडा १३).pdf 1 year 2 weeks ago
भूकम्प पिडित नामावली चौतारा (वडा ५) PDF icon भूकम्प पिडित नामावली चौतारा (वडा ५).pdf 1 year 2 weeks ago

Pages